«Korps er mer enn 17. mai,» sier vi korpsfolk ofte. Vi reiser på korpsturer og helgeseminarer, deltar på NM og arrangerer julekonserter og vårkonserter. Vi spiller filmmusikk, popmusikk, julemusikk og marsjer. Norske korps og drilltropper hevder seg i internasjonale konkurranser, og resultatene derfra kan man kanskje lese i en notis i lokalavisa. Korpsene har høy aktivitet hele året og for mange er ikke 17. mai den viktigste dagen som korpsmusikant eller driller. Likevel er det i mai vi får mest oppmerksomhet. Både på godt og vondt – for noen er vi et sikkert vårtegn, for andre er vi en kilde til irritasjon. Men uansett hva naboene måtte mene, journalistene ringer oss og i mai kan vi lese saker om både medlemsnedgang og mangel på øvingslokaler. Tenk om 17. mai-toget må gå uten korpset!  

Det er kjipt å lese om “konstante nedgangstider” for hobbyen sin. Og for mange kjennes det kanskje litt fjernt, der man sitter på kornettrekka sammen med 30, 40 eller 50 venner i alle aldre. Korpset har jo aldri vært større og aktivitetsnivået sjeldent vært høyere. Så musikk på nasjonaldagen blir det nok i år og.  

Hvordan kan vi utnytte oss av medieoppmerksomheten i mai? 

Men tilbake til mai måned og medieoppmerksomhet. For mange fremstår korpsene mest relevant når det nærmer seg 17. mai, det er da vi både sees og høres i gatene. Og det er da det blir skrevet om oss i media. «Men hvorfor er det ikke interessant nok alt det andre vi gjør gjennom året?» spør vi hverandre. Den praten tar jeg gjerne. Men la oss gjøre det i juni, for nå kan vi fokusere på at vi faktisk får oppmerksomhet i mai!  

Så hvordan kan korpset utnytte seg av dette?  

1) Først må vi godta situasjonen og gjerne se på den som noe positivt. En hel måned av året er viet til oss! Istedenfor å irritere oss over at vi ikke får nok oppmerksomhet resten av året, kan vi jobbe for å få enda mer oppmerksomhet i mai.  

2) Bruk måneden til å fortelle om alt vi også gjør ellers i året – alt fra gladhistoriene om aktivitetsnivå og medlemsøkning, til å sette fokus på dårlige øvingslokaler og manglende lokale støtteordninger.  

3) Vær forberedt! Når en journalist tar kontakt, er det fint om korpset har bilde- og videomateriale fra både marsjøvelser og vårkonserten klart til å sendes over. Dere har allerede avtalt hvem som skal bli intervjuet, så navn og telefonnummer på vedkommende er lett tilgjengelig for avisen. Og ikke minst, hva vil dere skal være i fokus? Ha argumentene og kildegrunnlaget på plass, kanskje dere kan snu det som i utgangspunktet skulle være en negativ sak til noe positivt?  

Hva er egentlig korps? 

Korps er i hvert fall ikke bare dugnad og 17. mai. Og vi har heller ikke noen reservebenk. Vi er veldig opptatt av å fortelle hva vi ikke er, men er vi flinke nok til å fortelle hva vi faktisk er? Hva er den viktigste årsaken til at medlemmene fortsetter i akkurat deres korps? Det høye musikalske nivået? Venner og fellesskap? Konserter eller turer?  

La oss bruke mai 2023 på å vise frem hva korps faktisk er! Vi har fått hjelp fra REMA 1000, som er stolt sponsor av norske korps. I mai kan du se korpsreklame på TV, i sosiale medier, i butikk og kundeavis. Norges Musikkorps Forbund vil tilgjengeliggjøre rekrutteringsmateriell som korpsene kan benytte seg av. Og jeg gleder meg til å lese om byens korps i lokalavisa og høre flott korpsmusikk i gatene!  

Internasjonale, nasjonale og regionale konkurranser for barn og voksne, musikanter og drillere. Konserter og stevner både i Norge og utlandet. Sommerkurs og julekonserter. Korpsbevegelsen er i aktivitet hele året!