Kvalifisering til EM Twirling 2021

Ettersom NM Korpsdrill 2020 ble avlyst grunnet Covid-19, ble det heller ikke gjennomført uttak til EM Twirling 2021. NMF jobber nå med å få på plass en kvalifiseringskonkurranse for EM Twirling 2021, som vi ønsker skal gjennomføres før jul, dersom koronasituasjonen tilsier det. Det vil kun inviteres til å stille i klasser som det skal gjøres EM-uttak i, se tabell nedenfor. Konkurransen vil være en ren kvalifiseringskonkurranse, ikke et norgesmesterskap. Vi oppfordrer advanced- og høy intermediate-utøvere til å melde seg på. Kvalifiseringskonkurransen vil ha samme aldersinndeling som NM Korpsdrill 2020 skulle hatt (se aldersinndeling konkurranser i 2020). Mer informasjon og invitasjon kommer når alt er avklart.

Nye levelkrav i Europa

For EM Twirling 2021 gjelder levelkravene som oppgitt i tabellen ovenfor. Utøvere som skal delta på EM Twirling 2021 må ha bestått aktuelle levelkurs innen 15. januar.

Se oversikt over NMFs levelkurs (oppdateres fortløpende)

Nye retningslinjer fra høsten

Fra høsten vil retningslinjene bli revidert. Dette er de viktigste endringene:
• Ny musikk i Solo 1 Baton (publiseres når vi får denne fra det internasjonale forbundet)
• Nye musikktider (se tabell under)

TIDER FOR MUSIKK OG PROGRAM (gjelder fra 1. september  2020) (Endringer i rødt)

NMFs nasjonale drillkonsulentteam ønsker alle en fin sommerferie, og lykke til med sesongoppstarten. Vi tar nå sommerferie, og er tilbake på kontoret i starten av august.

Ida Wågsholm og Ingrid Yerlikaya