Tomra Brass Bands viktigste arena er sitt lokalmiljø og region. Korpsets viktigste ambisjon er å være en institusjon for kultur og talentutvikling. Spesielt viktig er samarbeidene med nærliggende skolekorps. Inneværende sesong er åtte av våre faste medlemmer aktive i sine skolekorps.

Tomra Brass Band deltar i konkurranser,blant annet det årlige Norgesmesterskapet for brass band i Bergen. NM er et sosialt så vel som musikalsk høydepunkt i sesongen.

Tomra Brass Band har ambisjoner om å holde en høy musikalsk kvalitet ,og vi inviterer ofte store navn til konsertene våre. Høsten 2018 gjennomførte vi også pilotprosjektet Sommar Brass for skolekorpsmusikanter i lokalmiljøet. Dette ble en stor suksess!

Vi ønsker at vår nye dirigent er:

  • pedagogisk og en trygg musikalsk leder
  • en person med gode samarbeidsevner
  • motiverende og inspirerende
  • villig til å hjelpe korpset med å nå nye mål

Som dirigent vil du bli en sentral brikke i å nå vår overordnede målsetning- å bli vår regions viktigste institusjon for kultur og talentutvikling.

Tiltredelse etter avtale .

Vi øver onsdager kl 19.15-22.15.

 

Søknad med CV sendes til : post@tomrabrass.com
Kontaktperson: Heidi Bårdsnes, 97525467
Søknadsfrist: 27.februar 2019