Regionting i NMF skjer annakvart år og skal vere gjennomført før utgangen av april. Neste val på styret skjer på regiontinget i 2019. Valnemnda har ein viktig jobb å gjere, men det er du som blir valt inn styret som kan bestemme.

Å ta på seg eit verv i styre og råd kan for mange verke uoverkommeleg. Men det er i posisjon du har noko du skulle ha sagt.

Som tillitsvald i regionstyret er du med på å utvikle korpsaktiviteten i din region. Du kan sette dagsorden og vere med i diskusjonar. Det er di stemme som er med på å bestemme kva regionen skal satse på og korleis regionen skal driftast. Du har direkte påverknad.

Lærerikt og utviklande

Knut Mikkelsen, dagens nestleiar i Nordvest, understrekar at arbeid i styre har vore lærerikt og utviklande for han som menneske.

– For meg er det ekstremt viktig å følge med på kva som skjer ute i korpsa, og få kontakt med nøkkelpersonar som vil noko. Regionstyret representerer heile regionen og må famne alle medlemmene. Utfordringa er lange geografiske avstandar, men vi møtest fire gongar i året og har video- og telefonmøte innimellom.

Knut Mikkelsen er styremedlem i NMF Nordvest. Foto: Privat

Knut Mikkelsen er styremedlem i NMF Nordvest. Foto: Privat

For meg er det ekstremt viktig å følge med på kva som skjer ute i korpsa, og få kontakt med nøkkelpersonar som vil noko.

Korpspolitikk

Mikkelsen oppfordrar medlemskorps til å sende representantar på regiontinget for å kunne vere med å påverke.

– NMF er ein medlemsorganisasjon og NMF, det er oss det, medlemmene og korpsa, seier han. Å vere villig til å sitje i eit styre kan samanliknast med politikk. Det er i styret det blir bestemt kva som skal skje i regionen, kva vi skal drive med og det er her handlingsplanen blir lagt. Min kjepphest er, og det er viktig å understreke, korps er også organisasjonsdanning. Styra må også kursast.

Valnemda i NMF Nordvest ønskjer forslag på kandidatar til regionstyra.

Din fyrste tanke er kanskje at dette gjeld ikkje meg – eg har ikkje noko å bidra med. Det er verkeleg feil! Det er minst to måtar du kan hjelpe oss i valkomitéen på:

  1. Du kan komme med forslag til kandidatar til regionstyret.
  2. Blir du kontakta med spørsmål om å stille som kandidat, voner vi du vil vere positiv og tenke seriøst gjennom om ikkje det kan vere rett for deg å stille.

Send oss dine forslag på kandidatar innan 20. februar. Takk for hjelpa!