Etter fire år ved podiet markerte helgens samling i Sarpsborg et sceneskifte for regionkorpset. Til rungende applaus ble maestro Geir Holm takket av etter en flott periode med korpset.

Fra høsten er det Anna Hartmann som skal lede korpset, så – hvem er hun egentlig?

– Mitt navn er Anna, og jeg jobber som dirigent med både profesjonelle ensembler og amatørensembler. Jeg vokste opp i korpsbevegelsen der jeg spilte trompet og kornett, og senere begynte jeg å dirigere, fordi jeg ønsket å komme tettere på musikken og formidlingen, avslører hun. Når hun ikke er inne i et partitur finner hun hvilepulsen på fjellet eller ved fjorden, med kaffekopp, strikketøy eller en god bok.

– Jeg er et organisatorisk menneske og er glad i lister, post-its og analoge kalendere, men allikevel er musikeren i meg drevet av følelser. Jeg er en åpen og ærlig person, og jeg deler mye av meg selv med omverdenen. Til tider kanskje litt for mye, mistenker hun med et smil.

Hennes musikalitet, partiturforståelse, dirigentteknikk og nysgjerrighet for faget er udiskutable

Bjørn Sagstad, førsteamanuensis ved Griegakademiet

Da Anna møtte RØST: Anna Hartmann besøkte RØST-samlingen i Sarpsborg i april.

Bevisst dirigent

Som dirigent for regionkorpset holder det ikke å møte opp på samling og slå opp korpset. Anna er veldig bevisst sin rolle, og har klare tanker rundt den kommende sesongen:
– Som dirigent finner jeg mye inspirasjon gjennom historiefortelling og følelsene vi formidler. Jeg jobber mye med atmosfære og karakter, og tror på at man kan skape magiske musikalske øyeblikk selv om ikke alt er 100% «korrekt» og i henhold til partituret, forteller hun, og fortsetter:

– Dette kommer jeg til å ha som et slags «fyrtårn» i arbeidet med RØST, for det er tross alt på denne måten musikk berører mennesker, og det må være motivasjonen bak alt vi gjør.

Det er alltid spennende med dirigentskifte, men musikkonsulent i NMF Øst Iver Vatvedt føler seg veldig trygg på valget som er gjort:
– Ja, vi er sikre på at Anna er den dirigenten vi trenger nå for å ta regionkorpset videre til nye høyder, mener Iver, og ramser opp:

– Solid utdanning og kompetanse, bred erfaring med både amatør- og profesjonelle korps, og et smittende engasjement. Dette tror vi virkelig på!

Hva venter?

Så hva venter regionkorpset i den kommende sesongen? Dirigenten letter (litt) på sløret:
– Vi starter sesongen på Lillestrøm og her blir programmet variert og engasjerende, både for musikantene og publikum, avslører hun.

– Videre gjennom året kommer vi til å jobbe med de store klassiske korpsstykkene og -komponistene, og potensialet i formidlingen av disse stykkene. Jeg har også som mål at vi på hver samling spiller noe moderne musikk, med nye måter å bruke instrumentene på eller nye typer notasjon. Det er tross alt fremtidens korpsmusikere vi former her, påpeker dirigenten.

– Hva vil du musikantene skal sitte igjen med etter en sesong i RØST?

– Jeg håper de kan kjenne at de har vokst som musikere og som medmennesker. At de har oppnådd mer enn de trodde de kunne ved å pushe seg både teknisk og musikalsk, og ikke minst at de tar med seg engasjementet sitt hjem til skolekorps og lokalmiljøer, understreker Anna.

Bli med på laget!

I disse dager melder musikantene seg på supplerings-prøvespill. Nåløyet er trangt, men det er plass på alle instrumenter. Anna håper å se mange lovende musikanter på prøvespill:
Meld deg på prøvespill hvis du ønsker å bli utfordret musikalsk mer enn du blir i skolekorpset ditt, og du ønsker å møte jevnaldrende som er opptatt av det samme som deg selv, oppfordrer hun, og lover:

– Du blir en del av et lag som sammen skaper store musikalske opplevelser. RØST er alt dette og mer til!