Invitasjon

Her kan du laste ned hele invitasjonen, med frister og praktisk informasjon!
Velkommen til ØM Drill 2017 (oppdatert)

Informasjon til deltakerne

Følg med på disse sidene for oppdatert informasjon
Bilder av hallen

– ØM-medaljen kan i år bestilles for kr. 50,- pr stk.
Se egen kolonne i påmeldingsskjemaet.

Hva er ØM Drill?

Bilder fra ØM 2016 her