Noen viktige punkter som har blitt endret er:  

  • Aldersregler  
  • Regelverk for samarbeidende korps 
  • Sykdom- og fraværsregler 

Se nytt regelverk her.

Mesteparten av endringene er endring av ordlyd og modernisering sett mot vedtatt strategiplan for perioden 2022-2026. Endringene om aldersregler er nå i tråd med barneidrettsbestemmelsene.

Bakgrunnen for justeringer om at man ikke kan etablere samarbeidstropper i 1. divisjon handler om å styrke det enkelte medlemskorps. Det er også et ønske om at regionale og nasjonale mesterskap skal gjennomføres på mest mulig rettferdige vilkår. Slik regelverket var, lå det åpning for å samle de beste drillerne i egne tropper i konkurranser der det er kvalifisering til internasjonale mesterskap. Det nye regelverket er nå i tråd med det som gjelder for flere idretter.

Q&A om regelverk for samarbeidstropper

Nedgang i deltakelse hos tropper

Statistikken for de siste årene viser en markant nedgang i deltakelse for tropper på konkurranser. Denne utviklingen ønsker vi å snu. Ved at utøverne er med i tropper i sine egne klubber, vil det bidra til å løfte klubben istedenfor at utøverne sprer seg rundt til andre klubber og tropper. Denne toppingen av lag ser vi spesielt i 1. divisjon, og det går på bekostning av utviklingen og fellesskapet i klubbene utøverne tilhører. Enkeltutøverne i disse klubbene er stort sett også med på landslaget i solo og par, og har derfor en individuell utviklingsmulighet fra før.

 

Ambisjon om fair play

Ved å gjøre disse endringene oppnår vi mer fair play i konkurransene. Toppede regionslag som konkurrerer med enkeltkorps er ikke en utvikling vi ønsker, da det er i strid mot styrking av enkeltkorps. NMF setter per i dag ikke sammen landslagsteam, og ønsker at det er enkeltklubber som stiller i internasjonale konkurranser. Dette vil motivere enkeltkorpsene til å drive med økt rekruttering.

I motsetning til konkurranser i musikkorps, hvor alle fra samarbeidskorps kan bli med, er det i drillkonkurranser begrensninger på hvem som kan være med pga størrelsen i tropp. Vi trenger et regelverk som styrker troppsbygging på et høyt nivå i eget korps.  NMF har et ønske om at konkurranser gjennomføres på like vilkår og bidrar til å styrke det enkelte medlemskorps.    

Det er fortsatt mulighet for samarbeid i 2. og 3. divisjon, i duett og ikke minst i twirling corps og majorettes-grenene.

Har du spørsmål? Send en e-post til drill@musikkorps.no