Tone Omdal startet som dirigent i Egersund Brass i august 2019. Dette var full klaff og hun stortrives i jobben.
– Det føles som å komme hjem.

Men med 21 musikere i alderen 34-80 år, med mange i 60/70-årene, trengtes det sårt tilskudd av musikanter, hvis korpset fortsatt skal være spilledyktig om fem år. Omdal forteller at i Egersund finnes det tre voksenkorps, som alle rekrutterer fra de samme skolekorpsene. Uten noe naturlig rekrutteringsgrunnlag, ble brassbandet nødt til å tenke nytt.

– Vi hører om voksne som ønsker de kunne spille et instrument og som angrer på at de ikke startet som barn, sier Omdal. Dette fikk korpset på tanken om at her er det et behov som Egersund Brass kan dekke. Med inspirasjon fra voksenopplæringen i Skien, og prosjektet Korps i voksenopplæringen, startet Egersund Brass en rekrutteringsprosess. På voksenopplæringen i Egersund ble det holdt informasjonsmøter og 20. januar ble det holdt «kom-og-prøv-dag», i det Omdal omtaler som et altfor lite lokale.
– Det kom overraskende mange.

Omdal er selv klarinettist og innledet instrumentprøvingen ved å prøvespille tuba.
– Det er kjempetøft å komme hit for å teste ut et instrument. Derfor ønsket jeg å ufarliggjøre det, sier Omdal, som beskriver arrangementet som en suksess.
– Kjempeløye!

Dirigenten skryter av musikantenes innsats i forkant av instrumentprøvingen. De snakket med folk i sin omgangskrets, og korpset har nå 12 nye aspiranter som har startet ukentlig opplæring på instrument.

 

Mariann Frostad Hein, althornist i Egersund BRass

Nå starter jobben!

Det er musikantene i hovedkorpset som stiller opp som instruktører for de nye medlemmene. Etter vinterferien startes det opp aspirantkorps. Allerede fra høsten av ønsker Omdal å fase aspirantene inn i hovedkorpset, men trekker frem at det er viktig med felles prosjekt i startfasen.
– Det er nå jobben starter. Det handler ikke bare om å rekruttere, vi må sørge for at de blir kjent med musikantene i hovedkorpset.

Nå må korpset legge til rette for å beholde de nye medlemmene. Omdal mener dette handler om å bygge en felles korpskultur, hvor aspirantene føler seg inkludert i korpset.

NMF Rogaland med støtte til rekrutteringstiltak

Tone Omdal studerer i dag på Digitale skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger. Der kom hun i kontakt med NMFs Birgitte Grong. Grong har blant annet bidratt i forkant av informasjonsmøter. Daglig leder i NMF Rogaland, Lilli Anne Jacobsen Grong, synes det er gledelig å høre om slike tiltak og håper det kan være til inspirasjon for andre korps.
– Dette viser at alder er ingen hindring.

Regionen ønsker også å bidra hvis det er behov. NMF Rogaland har blant annet en støtteordning til rekrutteringstiltak. Både skolekorps og voksenkorps kan søke støtte til rekrutteringstiltak som korpsene mener vil føre til medlemsvekst.

Positivt tilskudd

De siste månedene har det vært stor aktivitet i Egersund Brass. I høst arrangerte de en samarbeidskonsert med kulturskolen, hvor kulturskoleelever var med som solister. De samarbeider også med blandakoret Chorus om adventskonsert i Bakkebø kirke.

Jacobsen Grong omtaler Omdal som et positivt tilskudd. Omdal selv vil trekke frem at hun stortrives i jobben som dirigent for Egersund Brass. Nå ser hun frem til nye prosjekter med økt medlemsmasse.

Og for voksne i Egersund som angrer på at de aldri startet å spille et instrument, vil Omdal minne om at det aldri er for seint.
– Vi trenger flere på grovmessing.

 

Etter vinterferien starter de nye musikantene med aspirantkorps