NMF Hordaland inviterer til dirigentnettverk med Philip Anders Dammen og Bjørn Sagstad.

Det blir en innholdsrik samling med fokus på følgende temaer:

Philip Anders Dammen
Hvordan arbeide med prestasjonsforberedelser i storgruppeundervisning.       (Sammen i gruppa.)
Musikanten – Hvordan se den enkelte og bidra til at den kjenner seg trygg og som en viktig del av fellesskapet?
Hvordan håndtere musikanter med adferdsutfordringer og lav motivasjon?Prestasjonsforberedelser i korpset med fokus på den mestringsorienterte biten.

Bjørn Sagstad
Fra nybegynner til erfaren dirigent
Bli god fra starten.
Finne sin plass – balanse mellom frislepp og stramme tøyler
Musikalsk intensjon – liten revolusjon…

Program_Dirigentdagen-23.10.20.pdf