I Solo 1 Baton, Solo 2 Baton, Solo X Strut og Drilldans solo innføres divisjonene Intermediate og Advanced i Adult fra og med 1. januar 2022.

Poengskalaen som skisserer nivå i beginner/intermediate/advanced eller 3. divisjon/2. divisjon/1. divisjon har gjennomgått en mindre revidering.

Bortsett fra disse to endringene inneholder ikke de nyeste retningslinjene for korpsdrillkonkurranser i NMF noe nytt.

Vi ønsker lykke til med konkurransesesongen!

Retningslinjer korpsdrillkonkurranser pr. 12.10.2021

Aldersinndeling konkurranser i 2022

Klasser aldersinndelinger og divisjoner pr. 1. januar 2022