Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet. Gjennomføringsmodell 2022 blir som følger:

DM Lørenskog: 12.-13. mars
DM Fredrikstad: 19. mars
DM Asker: 19. mars (samt 20. mars ved høy påmelding)

Divisjonsinndeling 2022

For alle mesterskapstedene settes følgende klasser opp:
2. og 3. divisjon janitsjar
4. divisjon brass/janitsjar
Junior/aspirant-divisjon
Generasjonskorps

Det blir kun satt opp 1. divisjon under årets DM Lørenskog, slik at vi kan kåre en regionmester.
3. divisjon brass avholdes også kun på DM Lørenskog.

Vi krysser fingrene for at vi kan møtes til en skikkelig musikkfest i 2022!

Kontaktinfo

lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no

Følg med på Facebook