Etter tre dager med gode debatter, fremtidsrettede vedtak og enstemmige valg er delegatene nå på vei hjem. Det siste landsmøtet gjorde var å vedta fire uttalelser: Korps er lyden av Norge, Korps som verktøy for sosial bærekraft, Korps trenger egnede arenaer og Forutsigbarhet for Forsvarets Musikk.

Du finner fullstendig tekst her

Landsmøtet behandlet også ordinære landsmøtesaker som godkjenning av årsrapporter og regnskap, vedtektsjusteringer, kontingent og annet.

Valg og gjenvalg

Lørdag ettermiddag ble Rita Hirsum Lystad gjenvalgt som president til rungende applaus, og sammen med det nye forbundsstyret er hun klar for to nye år.

– Se oversikten over det nye forbundsstyret

Sølvtrompet til ildsjel

Under helgens landsmøte kunne president Rita Hirsum Lystad dele ut organisasjonens høyeste utmerkelse, Sølvtrompeten. Sølvtrompeten kan tildeles personer som har bidratt på en særlig fortjenstfull måte til å realisere NMFs målsettinger.

Mottaker var ildsjel Bjørg Odland, nominert av Norges Musikkorps Forbund Rogaland.

– Alle liker Bjørg. Hun innehar så mye respekt, kunnskap og erfaring, for ikke å snakke om kjærlighet til korpsbevegelsen! Over 50 års utrettelig og dedikert innsats for forbundet står det respekt av, og hun har i alle disse årene bidratt til å realisere NMF sine målsetninger, kunne presidenten understreke i sin tildelings.

Les mer her

Ungdomsløftet / Ny nettportal

På landsmøtet fikk delegatene også en løypemelding fra organisasjonens tunge satsinger: Ungdomsløftet og prosjekt utvikling av ny nettportal.

Landsmøtet drøftet også saker innsendt av korpsene gjennom regionene, og fattet vedtak vedrørende konkurranseporteføljen i NMF. I tillegg ba Landsmøtet om at nåværende praksis knyttet til åpenhet og informasjonsdeling gjennomgås, for å sikre at Norges Musikkorps Forbund oppfattes som en åpen og tilgjengelig organisasjon med gode muligheter for medvirkning.