Her finner du uttalelsene som ble vedtatt:

Uttalelse: Korps er lyden av Norge

I statsminister Jonas Gard Støres hilsen til NMF landsmøte 2024 uttalte han: DERE ER LYDEN AV Norge. Det er vi utrolig stolte av.

For at korps fortsatt skal være en attraktiv og tilgjengelig fritidsinteresse for barn, unge og voksne, må målsettingene i Regjeringens kulturstrategi «Rom for deltakelse» følges opp.

Hele uttalelsen: Korps er lyden av Norge

 

Uttalelse: Korps som verktøy for sosial bærekraft

Sosial bærekraft skapes av tillit, trygghet og tilhørighet der folk bor. Utenforskap og ensomhet er noen av vår tids største utfordringer, og har individuelle og samfunnsmessige kostnader. Korps må anerkjennes som verktøy for å oppnå sosial bærekraft og bidra til å løse dagens samfunnsutfordringer.

Hele uttalelsen: Korps som verktøy for sosial bærekraft

 

Uttalelse: Forutsigbarhet for Forsvarets musikk

Norges Musikkorps Forbund anmoder om at det blir rettet tverrpolitisk oppmerksomhet mot korps som kulturfenomen. Forsvarskorpsene er en uvurderlig ressurs for det frivillige musikkliv, og det er fortsatt like viktig at politiske myndigheter, på tvers av departementer, gjør det som skal til for å sikre profesjonell korpsvirksomhet for fremtiden – fra nord til sør!

Hele uttalelsen: Forutsigbarhet for Forsvarets musikk

 

Uttalelse: Korps trenger egnede arenaer

Norsk musikkråd har stått i front for å utvikle gode akustiske kvalitetskriterier for øvings- og fremføringslokaler. Norges musikkorps forbund legger standardene «Akustiske kvaliteteskriterier for rom og lokaler til musikkøving» og «Norsk standard for konsertlokaler»  til grunn for definisjon av egnede lokaler for øving og fremføring. Så mye som 85 prosent av de 10 000 arenaene og lokalene som ukentlig brukes til musikkutøvelser er uegnet til bruken.

Hele uttalelsen: Korps trenger egnede arenaer