Start på innsamlingsaksjonen

30. september 2018 skal markere starten på en innsamlingsaksjon i Rogaland.
I Arkivenes hus på Ullandhaug arrangeres en konsert hvor frivillige artister fra Stavanger opptrer.
Stavanger Musikkorps av 1919 spiller fra kl 15.40. I tillegg kommer kultursjef Arnfinn Bjerkestrand, Gretelill Tangen, Svein Tang Wa, Per Inge Torkelsen, Hanne Vasshus, en trio med Eva Espensen, Espen Hana og Sverre Kvam. Arrangementet avsluttes med koret Volvene.
Arrangementet er gratis og alle er velkommen!

Arkivenes hus

Rogaland har nå fått et arkivsenter med god plass til alle typer offentlige og private arkiver. Arkivenes Hus på Ullandhaug åpnet i 2017. Det er et sentralt kultur- og forskningssenter som vil inneholde det viktigste historiske kildematerialet fra hele Rogaland. Bygget, med sine 70 kilometer arkivhyller, har som formål å formidle kunnskap og gi innsikt om historie og kultur. Materialet spenner over 500 år, fra ca. 1550 til i dag. Arkivenes Hus rommer alt fra protokoller og brev, til foto, film og elektroniske data. Det omfattende materialet er lett tilgjengelig for både studenter, forskere og publikum.

Hva er interessant å ta vare på?

Alle spor etter aktivitet fra organisasjoner, grupper og enkeltutøvere er verdt å ta vare på. Eksempelvis nevnes:
– Musikkspor / innspilt musikk (plater, CD-er, kasetter, videor m.v.)
– Protokoller
– Beretninger
– Jubileumsbøker
– Konsert- og konkurranseprogram
– Innspilt musikk og båndopptak
– Fotografier
– Film
– Plakater
– Avisutklipp/scrapbøker
– Medaljer
– Håndskrevne originalnoter og partiturer med lokalhistorisk interesse
– Teknisk utstyr
– Instrumenter
– UniformerDet du/dere ønsker å ta vare på, men ikke har behov for i det daglige, kan nå oppbevares trygt for ettertiden i Arkivenes hus eller Musikkbiblioteket.

Innlevering

Man kan velge mellom å avlevere eller deponere materialet.
Ved avlevering overføres eierskapet til depotinstitusjonen etter avtale.
Ved deponering beholder eieren alle rettigheter, men depotinstitusjonen forvalter dokumentasjonen.
Ved avlevering eller deponering vil materialet være offentlig tilgjengelig for allmennheten på forespørsel, om eieren ikke inngår avtale om noe annet.

Har du/dere materiell til bevaring?
Ta kontakt med seksjonsleder Lars Olsen Neby, Arkivenes Hus. E-mail: lars.olsen@stavanger.kommune.no eller
Olav Nilsen eller Musikkbiblioteket. E-mail: olav.nilsen@stavanger-kuturhus.no

Bevaringsinstitusjonene vil avklare seg imellom hvor det er mest naturlig at dokumentasjon oppbevares. Mengden materiell som leveres, avgjør om depotinstitusjon tar seg av ordningen, eller om eieren må bistå i ordningen av arkivsakene.
For arkivsaker gjelder at riktig emballasje i form av bokser og mapper, fås kostnadsfritt ved seksjon for kulturhistorie Stavanger kommunearkiv slik at materiellet blir lagret forsvarlig. Minnepinne kan leveres for alt historiemateriell som er lagret digitalt

Pressemelding musikkarkiv

Innsamling av dokumentasjon om sang-, musikk og scenelivets historie