Regionstyret i NMF Øst inviterer til Ledermøte i Oslo. Ledermøtet skal drøfte saker som legges frem av regionstyret.

Viktige temaer drøftes

Med virkning fra 1. juli ble GDPR (personvernforordningen General Data Protection Regulation) innført som norsk lov, og dette påvirker alle bransjer, virksomheter og organisasjoner – også oss! Men hvordan påvirker GDPR NMF? Hvordan sikrer korpset at nye regler for datalagring og -sikring foregår på rett måte? Dette drøfter vi på Ledermøtet!

Høsten er så vidt i gang, men korpsstyrene har allerede gjort et godt stykke arbeid før første øvelse. Men hvordan jobber et godt styre? Hvordan fordeles oppgaver, og hva er viktig å tenke på for en styreleder? Vi introduserer et nyutviklet program for styrearbeid!

Praktisk

Ledermøtet er selvfølgelig gratis for tillitsvalgte og dirigenter fra NMF sine medlemskorps, men på grunn av bestillinger er vi nødt til å kreve påmelding. Frist for påmelding er satt til 3. september.

Samlingen avsluttes med konsert av regionens musikalske fyrtårn: Regionkorps Øst (konsertstart kl. 17:00), denne gang i samspill med Lillestrøm Musikkorps – et av Europas aller beste voksenkorpsKonserten med RØST er gratis for tillitsvalgte som deltar på Ledermøtet. Deltakelse fordrer påmelding.