Regionstyret i NMF Øst inviterer til Ledermøte i Oslo.

Program

Ledermøtet skal drøfte saker som legges frem av regionstyret. I tillegg blir det informasjon og drøftinger rundt følgende:
GDPR – hva må korpsene forholde seg til?
Styreopplæringsprosjekt – presentasjon av pilotversjon

Konkret program kommer rett over sommeren. Velkommen!

Praktisk

Ledermøtet er selvfølgelig gratis for tillitsvalgte og dirigenter fra NMF sine medlemskorps.

Samlingen avsluttes med konsert av regionens musikalske fyrtårn: Regionkorps Øst (konsertstart kl. 17:00), denne gang i samspill med Lillestrøm Musikkorps – et av Europas aller beste voksenkorps!

Konserten med RØST er gratis for tillitsvalgte som deltar på Ledermøtet. Deltakelse fordrer påmelding, info kommer snart.

Velkommen!