Det er komponist Torstein Aagaard-Nilsen som har komponert samtidsverket «Suvenirs» på bestilling frå Norges Musikkorps Forbund i samband med Musikkorpsenes år 2018. Verket blir  urframført av Stavanger Brass Band (SBB) og Stavanger Symfoniorkester (SSO) i Stavanger Konserthus fredag 21. september.

I forkant av konserten blir det verk-orientering «Inn i musikken» kl. 18.30. Musikksjef i NMF Rune Hannisdal innleier om bakgrunn for bestillinga. Konserten vil også innehalde meir messingmusikk. Ulf E. Rosenberg har samtale med Torstein Aagaard-Nilsen om «Suvenirs» og med Peter Ettrup Larsen om Søren Hyldgaards Concerto Borealis for basstrombone og orkester.

Les SSOs melding : Med messing i fokus.

Jubileumsverket sameinar symfoniorkester og brassband – to ensemble med ulike klanglege kvalitetar, og verket sameinar norsk profesjonelt musikkliv og amatørmusikken. SSO har ein aktiv ambisjon om å spele på lag med regionalt kulturliv. SBB har status som amatørkorps, men er i det ypperste europeiske sjikt innan ensembleform og er ein av NMFs fremste representantar.

Norsk Kulturfond har støtta bestillingsverket.

Les: Suvenir for Orkester og Brass Band.

Komposisjonane til Aagaard-Nilsen omfattar både profesjonelt musikkliv og amatørmusikken. Han har produsert mykje både for orkester og korps. I framtida er ambisjonen for verket at det skal framførast i norske byar der det finst profesjonelt orkester, og her vil det også vere amatørkorps av høg kvalitet som kan vere med å framføre verket.

Les: Portrett med Torstein Aagaard-Nilsen