Det som er nytt med Fritidserklæringen i 2022 er at det er en økt bevissthet om at kulturaktiviteter for barn og unge er likestilt med idrett. NMFs president, Rita Hirsum Lystad, fikk ett minutts taletid under seansen i Departementsbygget i Oslo, og sa følgende:

– Først og fremst tusen takk for at vi i Norges Musikkorps Forbund er invitert til å være med på denne offisielle signeringen. Som Norges største frivillige kulturorganisasjon er det ikke bare en viktig signaleffekt for våre drøyt 1600 korps, og ca 56.000 aktive medlemmer.  Det gir også en ekstra motivasjon, for at vi systematisk fortsetter vårt arbeid med å få med flere, og beholde de som rekrutteres i ung alder, lenger. Vi vet, som også denne Fritidserklæringen er tydelig på, at verdien av å ha barn og unge med i fast ukentlig aktivitet er stor. Hver dag legges det ned mye frivillig innsats der ute for at korpsaktiviteten skaper trivsel og glede for de som deltar, og er en inkluderende og trygg arena.

SIGNATUR: NMFs president, Rita Hirsum Lystad er glad for å kunne signere på Fritidserklæringen.

Musikkorpsforbundet skal jobbe for å få Fritidserklæringen helt ut til det enkelte medlemskorps. Stat og kommuner må også utfordres til å aktivt kunne bidra til at den når ut til hver kommune og ut til lokalsamfunnene.

Frivilligheten er en ressurs, og det er viktig at den blir tatt med tidlig nok i videre arbeid. Vi er glad for å signere, og har kunnskap om hvordan fritidserklæringen kan bli en realitet og relevant for det enkelte medlemskorpset.

På lokalt plan, sammen med kommunene bør vi få en tydelig stemme inn mot det å bygge og forme fremtidens kulturskole. På et mer overordnet plan har vi også kunnskap om ungdom og medvirkning.  Den kunnskapen bidrar vi gjerne med  for å se på løsninger sammen, og redusere frafall totalt sett til fritidsaktiviteter i de viktige årene av oppveksten.

VIKTIG DAG: NMFs president, Rita Hirsum Lystad og generalsekretær Kjersti Tubaas var begge til stede da Fritidserklæringen ble signert.

Presidenten oppsummerer dagen på følgende måte:

– En viktig dag for barn og unge som vil begynne i korps, eller som vi gjerne vil ha med i vårt felleskap og gode fritidsaktivitet. Nå har man på regjerningsnivå forpliktet seg til å tenke mer på tvers av helse, skole, kultur, inkludering og kommunalt nivå for å få med flere og få de til å bli. Samtidig har vi kulturorganisasjoner gjort det samme. At korpsbevegelsen, som Norges største fritidsaktivitet innenfor kulturfeltet er med og blir invitert inn i det store selskap, sier noe om hvor viktig jobben vi gjør hver dag ute i hvert enkelt korps. Vi betyr noe.

Les hele Fritidserklæringen

NMF har laget brosjyrer på ulike språk for å senke terskelen for deltakelse i korps. informasjon om det finner du her.

Fornying av Fritidserklæringen

– Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må løse i fellesskap. Derfor vil regjeringen fornye fritidserklæringen, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Også kulturminister, Anette Trettebergstuen (Ap) var til stede under signeringen.
– Barn og unge har rett til å delta og være aktive på fritida. Jeg er derfor glad for at vi sammen med idretten, frivillige organisasjoner, fritidsklubber og KS har fått til en styrket Fritidserklæring der mangfold, inkludering og barn og unges medvirkning har fått en enda tydeligere stemme.