Ekeberg Skoles Musikkorps vil bidra

Ekeberg skolekorps har ønsket å bidra til få frem unge oboister ved å rekruttere barn til å spille obo i juniorkorpset.

– Det er jo mangel på barn som spiller dette instrumentet i Norge, og korpset ville være med for å gjøre noe med situasjonen. Dirigenten for juniorkorpset vårt, Ingvill Starberg, har lagt til rette for at dette skal kunne gjennomføres, og Karin Seppola (obolærer) har gjort en knalljobb, forteller styreleder Rita Skjærvik. Før jul 2015 startet to av klarinettistene på obo, og fra høsten 2016 har ytterligere en musikant begynt på obo i juniorkorpset. Hensikten har vært å styrke korpsets klang:

– Oboen har en varm og klar tone, og får fram melodien i stykkene på en fin måte. Obo er også et skjørt og svært kostbart instrument, derfor måtte musikantene som skulle spille obo være både ansvarsfulle og helst ha god musikalsk utvikling allerede.

Oboer

De tre oboistene i korpset er allerede etter bare ett år blitt en styrke for korpset.
– I tillegg til å spille sammen med juniorkorpset har de også framført solo- og ensemblestykker på konsertene våre. De er med på å løfte konsertene våre, og Ekeberg Skoles Musikkorps er heldige som gjennom samarbeid med Oslo musikk- og kulsturskole har fått mulighet til å ha oboister i korpset vårt, smiler Skjærvik.

Du kan oppleve Ekeberg Skoles Musikkorps’ Juniorkorps og deres oboer under DM Lørenskog, der de spiller lørdag 11. mars kl. 09:40!

Heggedal og Blakstad Skolekorps er tunge i bunn

Heggedal og Blakstad Skolekorps stiller med tungt skyts når de går på scenen i Asker Kulturhus. Med hele tre tubaer er korpset godt skodd, men det har skjedd litt tilfeldig, forteller styremedlem Stina Langlo Ørdal.

– Vi har hatt 2 tubaer i flere år nå som har startet på baryton og senere gått over på tuba. I høst fikk vi tilskudd av en 3. som ønsket å bytte fra baryton til tuba etter at han kom flyttende fra et annet korps, forklarer Ørdal. Korpset tenker langsiktig med rekrutteringen.
– Hver mai gjennomfører vi «åpen kveld» der potensielle nye musikanter får prøve ut alle typer instrumenter, samt at de får høre hovedkorpset spille. På åpen kveld har vi spesiell fokus på de instrumentgrupper vi trenger mest rekruttering. Aspiranter starter på baryton med mål om at noen av dem ønsker å gå over til tuba på sikt, forteller hun.

tuba

Her er tre glade tubaister: Alf Kristian Lahn, Simen Myra og Anders Gamenius

Du kan oppleve Heggedal og Blakstad Skolekorps og deres tubaer under DM Asker, der de spiller søndag 12. mars kl. 14:45!

Rælingen Skolekorps med utrydningstruet instrument

Rælingen Skolekorps har hatt ekstra fokus på å rekruttere nye aspiranter på fagott i år.
– Vi har vært så heldige å få hele 3 nye aspiranter på fagottino. I tillegg har vi en fagott i vårt Juniorkorps, og en i Hovedkorpset, smiler musikalsk leder Lars-Jarand Bakkelund. Tilfeldigvis er han selv fagottist, som kanskje kan ha bidratt til rekrutteringen.
– Fem musikanter på et «utrydningstruet» instrument. Det er vi veldig godt fornøyd med!

På DM Lørenskog stiller Rælingen Skolekorps med fire av disse på scenen i samme korps altså (AK/JK).

Fagotter

Fra venstre: Selma Ibsen Aursø (JK), Amalie A. Aliska, Kajsa Holmen, Sara Marie Breivik, Tiril-Marie Fotland (HK) (foto: Synnøve Morgenlie, Rælingen Skolekorps)

Du kan oppleve Rælingen Skolekorps og deres fagotter under DM Lørenskog. Hovedkorpset spiller lørdag 11. mars kl. 15:20, mens hovedkorpset spiller søndagen kl. 15:15!

Alt om Distriktmesterskapene i NMF Øst her