Ved prøvespillet spiller du et eget valgt stykke som du liker godt og mestrer bra.
I tillegg vil du bli utfordret på noe prima vista-spill, samt gjerne noen skalaer.
Men først og fremst ønsker vi å bli kjent med deg som instrumentalist og korpsperson.
Vi fletter inn litt samtale om dine forventninger til og motivasjon for RUK.
Det settes av ca. 15. min per kandidat.

Fristen for å melde seg på prøvespill har nå gått ut.

 

Mer informasjon om RUK finner du på våre nettsider: https://musikkorps.no/rogaland-ungdomskorps-2/

Ved spørsmål, ta kontakt med idao@musikkorps.no, 93286846.