Rogaland Ungdomskorps

Rogaland Ungdomskorps (RUK) er NMF Rogalands representasjonskorps og er ment å være en ekstra inspirasjon for musikanter som er blant de eldste i sine skolekorps. RUK er et tilbud til musikanter i hele fylket i alderen 14 til 19 år. Korpset har janitsjarbesetning og består som regel av rundt 60 medlemmer.

Korpset holder et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de både stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet av en sesong, og at de møter godt forberedt.

Rogaland Ungdomskorps har tre til fire helgesamlinger i året på forskjellige steder i fylket. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert. Korpset spiller alltid festkonsertene under RM.

For å bli med i Rogaland Ungdomskorps må man prøvespille. Prøvespill skjer i hovedsak på annonserte datoer før sommerferien, og man kan tidligst prøvespille det året man blir 14 år.

Prøvespill:

Se egen side om prøvespill her: https://musikkorps.no/provespill-til-rogaland-ungdomskorps-sesongen-2024-2025/

Å spille i RUK er litt som å spille på landslaget

Rogaland Ungdomskorps er NMF Rogalands representasjonskorps og i utgangspunktet har RUKs samlinger forrang dersom det skulle oppstå kollisjoner med skole- eller amatørkorpsenes arrangementer. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon. Datoer for RUKs samlinger vil bli publisert på NMF Rogalands nettsider (se lengre ned på denne siden) i god tid før sommerferien før en sesong, så for korps som har et eller flere medlemmer som spiller i Rogaland Ungdomskorps er det viktig å sjekke dette i forbindelse med planleggingen av neste sesong.

Å drive regionens representasjonskorps kan være en logistisk utfordring, men NMF Rogaland bestreber seg på å legge samlingene til forskjellige regioner i vårt fylke, slik at fordeler og ulemper med reisevei jevnes ut over tid.

Musikantene forplikter seg til å stille ved alle sesongens fire samlinger og RM. Dersom man av spesielle årsaker må søke permisjon fra et arrangement må denne leveres NMF Rogaland senest to uker før samlingen. Det er også viktig for miljøet i RUK at så mange som mulig av medlemmene er med på de sosiale aktivitetene på kveldstid i forbindelse med samlingene.

Noter sendes ut til medlemmene før hver samling, og det forventes at man lærer seg sin stemme før man møter til samling.

Visjonen bak

Etter at regionkorpset hadde ligget nede i mange år ble Rogaland Ungdomskorps reetablert i 2002, og lever nå i beste velgående.

Korpset eksisterer for å tilby regionens eldre skolekorpsmusikanter utfordringer og opplevelser utenom det hverdagslige og for å motivere til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i de lokale skolekorpsene.

Rogaland Ungdomskorps er også en feiring av våre ungdommers fantastiske talent og av NMFs verdier: inkluderende –  inspirerende – engasjert.

Pris

Kontingenten fastsettes årlig av regionstyret, og skal betales hvert halvår på tilsendt faktura med betalingsfrister gitt av administrasjonen. Utgifter til uniformsskjorte kommer i tillegg. Kontingenten er kr 1.650,- pr halvår.

RUKs verdier

– Medlemmene i Rogaland Ungdomskorps er forbilder og rollemodeller for de yngre skolekorpsmusikantene i fylket.

– RUK har som mål å drive på så høyt musikalsk nivå som mulig.

– Alle musikantene i korpset må stille godt forberedt.

– Man møter også selvsagt opp til samlingene i god tid, slik at man er spilleklar i tide til prøvestart.

– Det er et personlig ansvar å holde orden på instrument og noter.

– Fellesskapet i RUK er viktig. Alle medlemmene deltar derfor på alle samlingene, også på kveldstid.

– I Rogaland Ungdomskorps tar alle medlemmene vare på hverandre.

 

Fakta om RUK 

  • Tilbud til musikanter i hele fylket i alderen 14 til 19 år
  • For å bli medlem må du prøvespille
  • Prøvespill skjer på egne datoer i Stavanger og Haugesund, eller ved å kontakte idao@musikkorps.no