Sjøforsvarets musikkorps ( SFMK ) kommer til skolen eller  lokalet der korpset ditt øver. De er tilgjengelige i uke 8 : 25.-26. februar og i uke 9: hele uken. Tidsrammen er på dagtid kl.10:00-15:00. Det vil koste kr. 2000,- .

Frist for påmelding er 20. januar.

En unik mulighet for korpset ditt, så er du interessert:

Meld deg på her