Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi, korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn og legning.
Sommerkursene gir venner, mestring og minner for livet!

 Vi har hatt god påmelding på kursene de siste årene, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding. På grunn av behovet for en balansert besetning, og kapasitet på kursstedet, opererer vi med maksantall på sommerkursene. Dersom kurset nærmer seg fullt settes musikanten automatisk på venteliste ved påmelding. Rullerende inntak etter dette.

Dersom kursdeltakeren har særskilte behov bes det oppgis i kommentarfeltet i påmeldingskjemaet, eller ta kontakt med NMF Hordaland: SommerkursHordaland@musikkorps.no

I 2024 har vi også Ung Dirigent som valgfag på svart kurs!
Se tab lenger ned om hva valgfaget inneholder.

La deg inspirere: Se sommerkursfilmen 

Sommerkursfond 2024

Har dere en musikant som trenger støtte til deltakelse på våre sommerkurs –  les og søk i linken under. Husk at det er korpsleder som må søke på vegne av musikanten.

Søk om sommerkursfond 2024