Regionens prioriteringer ble vedtatt på fjorårets regionting, og regionstyret jobber målrettet etter vedtatt handlingsplan. Basert på tilbakemeldinger, Ledermøtets drøftinger og regionstyrets diskusjoner, jobbes det nå med nytt forslag til neste års ting. Medlemmenes innspill er viktige i denne prosessen.
– Vi er en stor region med mange medlemmer som brenner for korps. Deres innspill, tanker og engasjement skal vi lytte til, forteller daglig leder Thor Olav Fjellhøi. Han gleder seg over mer enn 800 gode tilbakemeldinger.
– Vi ønsker å gjøre Medlemsundersøkelsen til en nyttig lyttepost i arbeidet med regionens planer. Samtidig er det viktig å understreke at vi gjerne lytter til innspill og forslag også resten av året. Vi er selvfølgelig tilgjengelige på både e-post, telefon og på kontoret, smiler han.

Representativt utvalg
Medlemsundersøkelsen er sendt ut til et såkalt representativt utvalg av medlemsmassen.
– Alle registrerte ledere har mottatt undersøkelsen, slik at vi er sikret at alle korpsene på et eller annet vis blir hørt, understreker Fjellhøi.
– I tillegg har en prosentandel tillitsvalgte også blitt plukket ut; alt fra styresekretær til materialforvalter. Vi har sikret at medlemmer fra alle fire fylkene er godt representert, og alle typer medlemmer – amatørkorps, skolekorps og drilltropp, og dirigenter og instruktører har fått undersøkelsen. På denne måten sikrer vi at hele medlemsmassen blir hørt, forteller han.

– Hvorfor har man ikke har sendt ut undersøkelsen til alle?
– Oj. Nei, det ville betydd å sende ut til over 23.000 medlemmer og tillitsvalgte! Men vi har tatt et solid utvalg for å sikre at alle blir hørt, lover daglig leder.

Hva gjør vi?
Undersøkelsen vil gi regionstyret og administrasjonen en tilbakemelding på hva de bør prioritere i løpet av perioden og fremover.
– Vi ser at det peker seg ut enkelte satsningsområder vi skal jobbe ekstra mye med fremover, og disse sammenfaller i stor grad med styrets oppfattelse, forteller regionleder Øystein Bø. Han gleder seg over alle tilbakemeldingene som allerede er kommet inn.
– Mange av de skriftlige innspillene og meningene er innsiktsfulle og engasjerte, og engasjementet er sterkt, roser han.