VM Twirling 2022 har blitt utsatt i to omganger, og skal nå gå av stabelen 27. – 31. juli 2022 i Eindhoven, Nederland. Vi annonserte før jul at det var enkelte ledige plasser på landslaget ettersom noen har trukket seg fra deltakelsen. I klassen Preteen var samtlige plasser ledig ettersom disse utøverne var for unge til å kvalifisere seg under NM i 2019, men nå er gamle nok til å delta. Søndag 27. mars ble digital kvalifisering gjennom Zoom gjennomført i solistklassene med følgende invitasjoner.

Til VM-kvalifiseringen 27. mars ble det kun påmeldt én duett i junior og én duett i senior. For å vurdere deres tekniske nivå, skal disse sende inn film etter påske. I Twirl duet youth var det ingen ledige plass eller reserveplass på landslaget.

I Twirl duet preteen inviterer vi til kvalifisering via Zoom tirsdag 26. april i tidsrommet 18:00 – 20:00. Påmelding sendes til ingridy@musikkorps.no innen 20. april. Oppgi fullt navn, navn på korps og fødselsdato på medlemmene i duetten ved påmelding.

Årsaken til at vi har opprettet en ny kvalifiseringskonkurranse i akkurat denne klassen er fordi det har vært store endringer i aldersinndelingen i duett internasjonalt og nasjonalt de siste årene, og inndelingen i duett samsvarer ikke lenger med inndelingen i solo blant de yngste. Endringene som først kom høsten 2019 samsvarte med internasjonalt reglement, og medførte at to førsteårs preteen-solister sammen i en duett måtte stille i junior-duett. Høsten 2020 valgte NMF å avvike fra internasjonale regler etter tilbakemelding fra medlemskorps om at det var utfordrende å gå rett fra juvenile i solo til junior i duett fra én sesong til den neste. Aldersinndelingen ble derfor revidert slik at både førsteårs- og andreårs preteen-solister ble preteen også i duett, men følgelig kunne ikke motta EM-invitasjon i preteen-duett da de hadde vært junior på EM. To sisteårs preteen-solister sammen i en duett måtte fortsatt stille i junior-duett, men fikk slik en mulighet til å kvalifisere seg i junior til internasjonale mesterskap. Se også denne nettsaken fra høsten 2020 der problematikken er forklart: https://musikkorps.no/oppdaterte-retningslinjer-for-drillkonkurranser/

VM Twirling 2022 arrangeres etter gammel aldersinndeling i duett, og NMF ser at vi ikke har ivaretatt muligheten til duetter med alder som innebærer deltakelse i preteen-duett å melde seg på til kvalifisering. To preteen-solister stiller med dagens reglement i junior-duett, og da det ble invitert til zoom-konkurransen 27. mars ble det kun åpnet for påmelding fra startnummer som var påmeldt i divisjonen advanced. Vi har forståelse for at korpsene melder på duetter i intermediate med deltakere som kanskje ikke har fylt 13 år ennå når de må stille i junior-duett mot 16-17-åringer. Vi inviterer derfor til et utsatt VM-uttak hvor både advanced og intermediate-duetter kan delta. Duettene som melder seg på må ha samlet alder f.o.m. 20 t.o.m. 24 år når man regner alder per 1. september 2021. Se tabellen under for å sjekke at duettens sammenlagte alder faller innunder Preteen på VM. Det er gratis å delta på kvalifiseringen, og ved å melde seg på er det under forutsetning at man takker ja til å delta på landslaget. Konkurransen er også godkjent som NM-kvalifiseringskonkurranse. Vi ber instruktørene foreta en faglig vurdering og kun melde på duetter med et høyt teknisk nivå.