STARTLISTE

Startliste for ØM Drill 2024 er nå klare. Se listen lenger ned på siden.

Merk: Ta forbehold om endringer og justeringer – dette er et enormt puslespill som skal gå opp på en god måte!

HUSK

Husk fristen for å sende inn musikk, jfr. INFO1.

Regelverk
Vi gjør oppmerksom på at reviderte retningslinjer foreligger. De finner du her. Nytt reglement (vedtatt 23. juni 2023) finner du her.

Her finner du oversikt over Klasser og divisjoner fra 1. januar 2023.