Under finner du mer informasjon om våre aktiviteter i hele regionen. Ser du noe som mangler, gi oss gjerne tilbakemelding!

Vi anbefaler alle å delta på våre aktiviteter og legger gjerne tilrette for nye tilbud i samarbeid med våre medlemskorps. Har du en idè eller vil ta initiativ, ta gjerne kontakt.

I 2020 har vi dessverre måttet avlyse en del av våre arrangementer før sommeren, men håper at høsten vil gå mer som normalt. Alt som skulle vært arrangert denne våren, jobbes det med for å arrangere neste år. Følg med på våre nettsider og facebooksiden vår for mer og oppdatert informasjon!

En oversikt over våre aktiviteter finner du her.