Bli med på våre aktiviteter i NMF Nord-Norge!

Vi arrangerer ulike aktiviteter for korps og drill. Vårt ønske er å skape gode møteplasser, skape engasjement og bidra til en god korpshverdag, slik at så mange som mulig kan ha glede av å være en del av korpsbevegelsen!

Bli med og la deg inspirere!

  • Digitale korpsmøter, både faglig påfyll eller bare en møteplass for å utveksle idéer eller få svar på spørsmål.
  • Korpsklynger – møteplasser for korpsstyre og dirigenter – drahjelp til en god korpshverdag
  • Dirigentnettverk – faglig påfyll for dirigenter og instruktører
  • Konkurranser for drill og musikk
  • Stevner for voksenkorps og for skolekorps
  • Sommerkurs for barn og unge
  • Regionkorps
  • Vi jobber også med å få til instruktørkurs for drill og musikk ulike steder i regionen

Les mer om hver enkelt aktivitet under.