Dirigentnettverk Sør er en samlingsarena for dirigenter i NMF Sør. Innholdet i Dirigentnettverket tar utgangspunkt i tekster fra Digitale skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger.

Dirigentnettverk Sør skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner. Temaenes rekkefølge gir god kontinuitiet mellom samlingene, og samtidig står de godt hver for seg dersom du ikke fikk med deg forrige samling. Se mer info under fagpakker.

NMF Sør prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig. Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen. Vi håper dere bidrar til at det blir mulig for dirigentene å delta. Dette vil bety mye for korpset og nærmiljøet på sikt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Torild Hafskjold.
Epost: torild@musikkorps.no eller telefon: 911 61 291