Dirigentnettverk Sør skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner.

SAMARBEIDSPARTNERE

NMF Sør prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig. Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen. Vi håper dere bidrar til at det blir mulig for dirigentene å delta. Dette vil bety mye for korpset og nærmiljøet på sikt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Torild Hafskjold.
Epost: torild@musikkorps.no eller telefon: 911 61 291

Her finner du mer informasjon og påmeldingsskjema til Dirigentnettverk Sør – samling 2.