Dirigentnettverk Sør er en samlingsarena for dirigenter som jobber i regionen. NMFs dirigentnettverk skal ha fokus på korpsdirigenten, men det er også åpent for lærere og dirigenter som har sitt virke i andre typer ensembler.

Dirigentnettverk Sør skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner.

På denne siden vil du finne tidspunkt for neste samling, samt en oversikt over tidligere samlinger. Presentasjonene til foredragsholderne blir også lagt ut her i etterkant av Dirigentnettverkssamlingene.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Torild Hafskjold.
Epost: torild@musikkorps.no eller telefon: 911 61 291