Alle som tegner forsikringer på tryg.no/nmf får inntil 23 % rabatt på private forsikringer. Forsikringstaker velger hvilket korps som får hele 2 % av forsikringspremien rett i korpskassen! Dette kan du lese mer om på Tryg sine sider.

Flere korps  får over 100.000 kroner tilbake rett i korpskassen fra Tryg årlig.

Tryg kan gjerne være med på medlemsmøter, foreldremøter og lignende for å orientere om avtalen dersom det er ønskelig. Disse kan også foregå på Teams eller Zoom. Kontakt ditt lokale Tryg salgskontor om dette.

Forsikringsavtalen for medlemmer i Norges Musikkorps Forbund:
Det er obligatorisk å være forsikret (minimum forsikret uten instrument). Korpset kan i tillegg velge å forsikre instrumentene, samt tegne egen lagerforsikring.

Avtalen gir deg følgende dekning:

  • verdisaksforsikring (instrument, noter, uniform)
  • ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
  • reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
  • kollektiv ansvarsforsikring for korpset (Norden og hele verden)

I vår medlemsdatabase må det velges en forsikringskategori for hvert enkelt medlem:
M – Forsikret Med Instrument (inneholder verdisaksforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring)
U – Forsikret Uten Instrument (inneholder verdisaksforsikring (bortsett fra instrument), ulykkesforsikring, reiseforsikring)
I   – Ingen forsikring (kun mulig for ikke-aktive medlemskategorier: styre/varamedlem og dirigent/instruktør)

Gyldig forsikring avhenger av at medlemmet er registrert med forsikring i NMF sin medlemsdatabase, og at premie er betalt innen fristen.
Detaljert informasjon kan du lese om i forsikringsvilkårene.

Tilleggsforsikringer for korpset som tegnes separat:

  • lagerforsikring (instrumenter, uniformer, noter og annet korpsutstyr – se beskrivelse under)
  • underslagsforsikring  (se beskrivelse under )

Se ellers våre ofte stilte spørsmål vedrørende forsikring.