Korona-viruset og korpsaktivitet – per 10. mars kl. 19.31

Tirsdag 10. mars skjerpet Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for arrangementer:
«FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene.»

DM Asker

I dialog med kommuneoverlege i Asker, Meera Gepp, og med Folkehelseinstituttets siste anbefaling til grunn, har vi i kveld valgt å avlyse DM Asker 2020, 15. mars i Asker Kulturhus. De siste anbefalingene ble lagt fram i kveld, og var styrende for denne avgjørelsen.

DM Fredrikstad

I dialog med kommuneoverlege i Fredrikstad, Guro Steine Letting, og med Folkehelseinstituttets siste anbefaling til grunn, har vi i kveld valgt å avlyse DM Fredrikstad 2020, 14. mars på Blå Grotte. De siste anbefalingene ble lagt fram i kveld, og var styrende for denne avgjørelsen.

Korona-viruset og korpsaktivitet – per 9. mars kl. 15.05

DM Lørenskog

Vi har i dag, etter pålegg fra kommuneoverlege Steffen Rosenberg i Lørenskog, vedtatt at DM Lørenskog avlyses. Dette etter den oppdaterte risikoanalysen lagt fram i dag, og etter lokale vurderinger av arrangementene. Dette er pålegg vi i NMF ikke har mulighet til å overprøve.

Først og fremst er vi utrolig triste for at vi finner oss i denne situasjonen, men vi har hatt tett dialog med kommuneoverlegen hele veien, og forstår og respekterer avgjørelsen som er tatt.

Kontaktinfo

askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

Følg med på Facebook

Voksenkorps

Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.
For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se her: musikkorps.no/regionmesterskap

Alle resultater 2019

Her finner du alle resultater så snart de er klare: DM 2019 :: Alle resultater