NMF Sør gjennomfører regionting søndag 25. april via ZOOM – heldigitalt

NMF Sør inviterer til regionting for alle sine medlemskorps 25. april.

I regionstyremøte 22. mars ble det vedtatt at NMF Sør sitt regionting skal være heldigitalt.

Last ned innkalling her.

Last ned sakspapirer her. Sakspapirene er oppdatert 9. april med Kontrollkomiteens beretning for 2019 og 2020, samt komplett innstilling til valg.

Last ned påmeldingsskjema og send signert påmelding til NMF Sør på epost
nmf-sor@musikkorps.no innen 8. april.

I år er det ekstra viktig å vite hvem som kommer og ha kontaktinformasjon til delegatene. Vi skal denne gangen bruke appen GoPlenum til formalitetene i møtet, for eksempel registrering, votering, skrive seg på talerliste etc. Og tinget blir avholdt digitalt over Zoom og da vil GoPlenum være avgjørende for korrekt og enkel gjennomføring av tinget.

Delegatene vil få utfyllende informasjon om bruk av GoPlenum før regiontinget.

NMFs vedtekter

NMFs vedtekter gjeldende fra 11.10.2020

Valg

I forbindelse med regiontinget er alle verv i NMF’s regionstyre på valg.
Du kan melde kandidater til valgkomitéen. Du kan lese mer om styrets sammensetning og oppgaver her.

Les også: Vil du vere med å bestemme.