NMF Sør inviterer til regionting for alle sine medlemskorps 25. april i Langesund. Det vil også åpnes for digital deltakelse på årets regionting. Frist for innmelding av saker fra medlemskorpsene er 14. mars.

Last ned innkalling her.

Last ned påmeldingsskjema og send signert påmelding til NMF Sør på epost
nmf-sor@musikkorps.no innen 8. april.

NMFs vedtekter

NMFs vedtekter gjeldende fra 11.10.2020

Valg

I forbindelse med regiontinget er alle verv i NMF’s regionstyre på valg.
Du kan melde kandidater til valgkomitéen. Du kan lese mer om styrets sammensetning og oppgaver her.

Les også: Vil du vere med å bestemme.

Dagskonferanse

Regiontinget 2021 er foregår parallelt med Dagskonferansen for styrer og dirigenter. Du kan lese mer om konferansen her.