Her kommer noen tips som kan fungere som et suplement eller alternativ til fysiske øvelser.

Hva med å sette i gang øve/trenings-konkurranser, dele korte videoer med hilsener og instruksjoner fra dirigenten/treneren, sette opp felles planer for alle? Noter kan sendes ut og lenker til musikk og videoer kan deles. Tid man ville benyttet til felles aktiviteter kan benyttes til felles mobilisering både for utøvende medlemmer, styrerepresentanter og andre engasjerte. Ved bruk av alternative kommunikasjonsformer kan dirigenten lede den musikalske utviklingen i korpset, og drillinstruktører trene drillerne, selv når man ikke kan treffes. Inspirer gjerne musikantene til hvordan de kan bidra selv.

Se ideer under hver fane MUSIKK – DRILL – STYREARBEID.

Vi oppfordrer korpsene så langt det lar seg gjøre å fortsette og utbetale lønn til dirigentene og instruktørene til tross for avlyste øvelser.

Du finner eksempler på rekrutteringsfilmer under Rekruttering lenger ned i saken.