Vi oppfordrer alle til å tenke kreativt på hvordan de kan inspirere musikantene og drillerne samlet gjennom de nærmeste ukene. Hva med å sette i gang øve/trenings-konkurranser, dele korte videoer med hilsener og instruksjoner fra dirigenten/treneren, sette opp felles planer for alle? Noter kan sendes ut og lenker til musikk og videoer kan deles. Tid man ville benyttet til felles aktiviteter kan benyttes til felles mobilisering både for utøvende medlemmer, styrerepresentanter og andre engasjerte. Inspirer gjerne musikantene til hvordan de kan bidra selv.  Se idéer under hver fane MUSIKK – DRILL – STYREARBEID. Vi vil fylle denne saken med flere tips underveis i perioden. Følg med!

Vi oppfordrer også korpsene så langt det lar seg gjøre å fortsette og utbetale lønn til dirigentene og instruktørene til tross for avlyste øvelser.