Publisert 01/06/2021 - Oppdatert 28/07/2021 Forfatter: Mads Myr Munthe-Kaas

Ny byggmester i Øst

Det er ikke mange ukene siden Sigrun Bock ble valgt som ny regionleder i NMF Øst. Nå gleder hun seg til å legge flere byggesteiner som regionen kan vokse på.

Sigrun Bock har allerede én periode som nestleder bak seg, men 10. juni samler hun regionstyret til sitt første møte som leder. Så hva står øverst på agendaen?

– Det blir jo litt formelle saker, men det viktigste for meg er at vi blir kjent som kollegium, forteller hun. Det nye styret er en miks av nye og gamle medlemmer.

– Jeg syns det er viktig at vi bruker tid til å skape en kultur der alles engasjement og kompetanse brukes på en god måte, og da må vi spørre oss selv hva gir oss energi, og hvordan kanaliserer vi dette til beste for korpsene, forteller hun.

Frivillighetens kraft

Sigrun representerer Nordstrandskolenes Musikkorps, der hun har sittet som styreleder i flere år. Hun har vært engasjert i frivilligheten i mange år, men hva vil hun brenne for i sin nye rolle som regionleder?

– Det viktigste for meg er frivillighetens kraft, og den flammen som brenner i dette området. For meg er det viktig at korpsene tilbyr lavterskelkultur for alle, og er en mulighet for alle fra de er små aspiranter til de er veteraner i voksenkorpset sitt, smiler hun, og fortsetter:

– Jeg syns det er viktig at folk har tilgang til kultur der de bor, og her har korpsene en sentral rolle. Vi skaper jo arenaer for at man utvikle seg til det man kan bli, gjennom musikk. I tillegg skaper vi nærhet og tilhørighet, som jeg mener er kjempeviktig.

NMF Øst er en stor og mangfoldig region, og ingen korps er like. Det syns Sigrun bare er positivt:
– Vi har mange lokale rammebetingelser som gir et stort spenn i medlemsmassen. Noe av det viktigste for styret blir å tilrettelegge for rammer til at man kan etablere korpsmuligheter for alle.

Skal bygge for å kunne vokse

Som nestleder i forrige periode var Sigrun arkitekten bak den nylig vedtatte handlingsplanen til regionen. Nå skal den iverksettes, og regionlederen gleder seg:

– Det blir ingen revolusjon, men vi skal legge byggesteiner for å vokse videre. Handlingsplanen skal ikke bare brukes i festtaler, men være et verktøy for å drive bevegelsen fremover, understreker hun, og forklarer:
– Handlingsplanen skal bidra til å utkrystallisere hva vi alle mener er viktig å jobbe med, og som gir forutsigbarhet og struktur selv ved endrede forutsetninger.

Sigrun Bock på talerstolen i 2019.

Oppfordring: Se fremover!

Endrede forutsetninger er korpsbevegelsen vant med etter et langt år med COVID-19, smitteverntiltak og to meters avstand. Nå er styrelederen opptatt av viktigheten ved å se fremover.

– Mange skolekorps har klart å øve i kohorter og opprettholde aktivitet, og selv om rammebetingelsene for øving har vært dårlige for alle har jeg inntrykk av at det tross alt har vært litt enklere for skole- og drillkorpsene. For voksenkorpsene har det nok vært vanskeligere, påpeker hun. Av den grunn har hun en oppfordring:
– Det er lenge til høsten! Voksenkorpsene bør ha aktivitet før sommeren, enten det er gjennom ute-øvelser eller sosiale tiltak. Mange voksenkorps har ikke øvd sammen siden høsten i fjor, og jo lenger man venter jo tyngre blir oppstarten, frykter hun. God rekruttering handler også om å holde på de musikantene man allerede har.

Vinduet er åpent

Samtidig ser regionlederen et viktig vindu stå åpent.

– Mange er allerede i gang med rekrutteringen, noe jeg syns er kjempeviktig. Pandemien har skapt et tomrom i mange unges liv, og korpsene bør være flinke til å vise seg frem i en tid der mange er på utkikk etter fritidsaktiviteter for høsten, påpeker hun. På tross av smitteverntiltak finnes det mange muligheter for rekruttering:
– Vær synlige både i skole- og nærmiljø, la aspiranter rekruttere aspiranter, vær aktive i lokale sosiale medieflater, og spill på lag med skolene for fleksible løsninger, ramser hun opp som eksempler fra eget korps.

Et viktig mål for den ferske regionlederen er å videreutvikle korpsklyngene som ble etablert i forrige periode.

– Regionen er i kontakt med korps daglig, men hvordan styrker vi samspillet på tvers av korpsene? Her har vi mye spennende utviklingspotensiale, påpeker Sigrun.
– I denne perioden blir det viktig å videreutvikle korpsklynge-konseptet, for å styrke korpsbevegelsen som helhet. Ikke bare skaper vi møteplasser, men jeg tror vi kan skape bevissthet og muligheter lokalt, ved å trekke inn andre aktører som kulturskoler og lokale musikkråd. Sammen står vi sterkere, smiler hun.

Sommerintervju

  • Kor lat har du planar om å vere i sommar? På ein skala frå 1-10, (1=litt, 10= ekstremt)

2, kanskje? Jeg klarer ikke egentlig å være lat. Om vaksinen er satt og det ikke er for mye restriksjoner tar vi fram planen fra i fjor og reiser til familie i Østerrike. Jeg har ikke late gener, og liker ikke å ikke ha noe å gjøre.

  • Kva klarer du deg ikkje utan om sommaren?

Jeg må bade, men det beste jeg veit er å sitte ute på sommerkveldene, og spille trekkspill og synge.

  • Kva er den ultimate sommarlåten?

Det må nesten være noe av Evert Taube.

  • Tar du med/øver du på instrumentet ditt/drillstaven på ferie?

Øver ikke i sommer…

  • Favorittmat på sommeren?

Det er definitivt reker!

I sommar har vi gjort sommarintervju med fleire personar. Du finn intervjuet i lenkene under når dei er publisert:

Det nye styret

Leder:
Sigrun H. Bock

Nestleder:
Svein A. Halvorsen

Styremedlemmer:
Turid Angell-Olsen
Trine Mathisen Sveinar
Boye Wangensten Berge
Therese Talmo-Rønn
Eirik Møller Kampen

Regionstyret i NMF Øst

Loading